Dec 102006
 

Delfis vilgub reklaam, mis küsib, kas lähed laenu võtma ja soovitab kontrollida oma maksehäireid siit. Laenu ei taha, aga mõtlesin uurida, mida huvitavat mulle öeldakse.

Mis ma siis teada sain?

Maksehäire on rahalise kohustuse täitmata jätmine rohkem kui 45 päeva arvates maksetähtpäevale järgnevast päevast. Maksehäireks loetakse võlga alates 500 kroonist koos intresside ja viivistega. Andmeid maksehäirete kohta hoitakse avalikus andmebaasis 7 aastat arvates maksehäire lõpetamise päevast.

Maksehäireregistri programmi vahendusel maksehäire lõpetamiseks tuleb teostada järgmised tegevused:

  • Märgistage tasumisele kuuluv maksehäire.
  • Vajutage nupule “Edasi”.
  • Valige avanenud leheküljel makse sooritamiseks sobiv pank.
  • Sisenege oma paroolidega internetipanka.
  • Tasuge eeltäidetud maksekorraldus.

Teie maksehäired lõpetatakse koheselt peale makse sooritamist ning vastav informatsioon edastatakse ka arve esitanud ettevõttele.

Antud keskkonnas on Teil võimalik oma maksehäireid likvideerida vaid kogu summa ulatuses. Juhul kui soovite võlga kustutada maksegraafiku alusel või mõnel muul viisil, palume Teil kokkuleppe saavutamiseks pöörduda Teile arve esitanud ettevõtte poole. Ettevõtte kontaktandmed leiate maksehäirete ülevaate lehel vastava ettevõtte nimele klõpsates.

Nimi: Tikker

Käesolev lehekülg sisaldab informatsiooni kõigi Teie maksehäirete kohta. Maksehäirete programm võimaldab tasuda võlgnevusi vaid programmiga liitunud ettevõtetele. Täpsema informatsiooni saamiseks klõpsake vastava maksehäire staatusel.Võlgnevuse tasumiseks ja maksehäire lõpetamiseks valige nimekirjast lõpetamisele kuuluv maksehäire ning vajutage nupule “Edasi”.

Teil puuduvad maksehäired.

Mitte et ma poleks seda juba põhimõtteliselt teadnud, aga… Always good to know, right?

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.